นักวิจัยญี่ปุ่นยันเกล็ดปลาไทยช่วยเพิ่มมวลกระดูก…

Yoshiaki-Okada-a4m

งานสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ The 9th A4M Thailand Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine 2017

Mr.Yoshiaki Okada ประธานกลุ่มบริษัท RBS ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าของนักวิจัยไทยที่สามารถค้นคว้าผงสกัดแคลเซียมจากเกล็ดปลา ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของเกล็ดปลาไทยและทางบริษัทเองได้นำเข้าวัตถุดิบตั้งต้นจากประเทศไทยตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตขั้นสูงที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

กลุ่มบริษัท RBS ร่วมกับ Prof. Isamu Kashima อธิการบดีของ Kanakawa Dental Collage ซึ่งเป็นผู้คิดค้นสูตรอาหารให้กับนักบินอวกาศ NASA ทำการค้นคว้าวิจัยมากว่า 20 ปี จนประสบความสำเร็จเป็นนวัตกรรมสาร Protetite ซึ่งเป็นสารอาหารธรรมชาติที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย สกัดจากเกล็ดปลาน้ำจืดตระกูล Julian’s golden carp หรือปลายี่สกจากประเทศไทย และจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “Dr.Boplus” มากว่า 10 ปี… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/596989

นักวิจัยญี่ปุ่นยืนยันคุณภาพของเกล็ดปลาไทยช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก สร้างสังคมโลกให้มนุษย์มีกระดูกที่แข็งแรงยืนยาวต่อไป…

dailynews.co.th/article/596989

Demonstrate The Differences

Mr.Yoshiaki Okada ย้ำด้วยว่า กระบวนการผลิตของนวัตกรรมดังกล่าวว่า เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีกระบวนการผลิตที่ต้องใช้นวัตกรรมขั้นสูงเป็นอย่างมาก เนื่องจากสาร Protetite มีอนุภาคเล็กระดับนาโน อีกทั้งมีการจับตัวแบบเชิงซ้อนหรือที่เรียกว่า Composite ดูดซึมง่าย เดินทางเป็นขบวนส่งตรงไปยังกระดูก ละลายหมดไม่เหลือตะกอน

yoshiaki-okada

สิ่งเหล่านี้ทางบริษัทต้องใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าและทดลองต่อเนื่องอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ไม่ใช่เพียงแค่การทดลองเฉพาะกับหนู แต่ยังต้องมีการทดลอง Clinical Test กับมนุษย์ จนแน่ใจว่ามีความปลอดภัยในระดับสูง ประสิทธิภาพการทำงานเมื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ (Commercial Scale) แล้วเป็นไปตามผลการวิจัยในห้องทดลอง ไม่เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งไม่เพียงแค่ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกบางที่ทานเพื่อเสริมสร้างผลการรักษาเท่านั้น แต่สามารถทานในเชิงป้องกันสำหรับบุคคลทั่วไป
… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/596989

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*