Pongdech

“เรารู้ว่าแคลเซียม ลดลงตามอายุ …เราก็ไม่อยากแก่ตัวไปหลังค่อม…” คุณบอย พงศเดช รับบริการตรวจมวลกระดูก ผลปรากฏว่ามวลกระดูกอยู่ในเกณฑ์กระดูกบาง (ค่าT.Score -1 ถึง -2.5) จึงได้ลองทาน Dr.BOPLUS ต่อเนื่อง 3เดือน ผลการตรวจมวลกระดูกล่าสุด ค่ามวลกระดูกดีขึ้น อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ค่าT.Score เกิน 1)

Pongdech