ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน ท่านสามารถนำโค้ด

VEGET100

เพื่อกรอกเป็นส่วนลดเพิ่มเติม ในหน้าชำระสินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VEGGIEE
  • 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
  • สิทธิ์พิเศษ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.chorunionhealthycare.com เท่านั้น
  • ระยเวลาการใช้สิทธิ์ 17 – 30 พ.ย.64
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
veggiee-discount-code